21-02-06

JEAN-PIERRE PILLAERT OP HET DUITS KERKHOF VAN HOOGLEDE

JPP: Hier liggen er 8800 mensen van 20 jaar.   Dat zegt toch iets hé.   Dat is allemaal, al die Duitse kerkhoven zijn een beetje op dezelfde manier aangelegd, naar het schijnt mochten ze, ik zeg wel, naar het schijnt, mochten ze geen kruisje hebben per…, zoals de Britse militaire kerkhoven, maar zijn er hier en daar kruisjes.  En we gaan een keer tot daar gaan. Het gebouw dat ge daar ziet, is gebouwd met de stenen van de Wereldtentoonstelling van Parijs.  Met uitzondering van, hoe zou ik gaan zeggen, van het mozaïekwerk. In de zomer is dat hier prachtig hé. Ge moet een keer luisteren.  De stilte komt hier toe hé.

Ah, ja, ik dacht van: waar komt de stilte toe?  Het is hier eigenlijk.

JPP: Het is daarom dat we een poort aangedaan hebben hé,…

Ah ja, opdat de stilte niet weg kan.

JPP: Opdat de stilte niet weg kan. Neen, maar ’s zomers is dat zeer…we gaan een keer langs daar lopen.  Als het kan…

Als u nog kunt .

JPP: Ja, ik kan nog altijd hoor, ondanks mijn leeftijd.  Het is wel wat spijtig dat ze het voor het ogenblik wat laten verloederen.  Vroeger was dat altijd in orde.  Want kijk, die graven, dat was altijd prachtig gekuist.  Die bladeren waren weg.  Sinds dit jaar, en wij hebben al geschreven naar Het Consulaat-Generaal van Duitsland om te zeggen ‘Dat gaat toch niet,’ we hebben nog geen antwoord gekregen, we gaan nog een keer moeten schrijven.  Want dat is feitelijk Duits grondgebied. Fin, het is eigenlijk Belgisch grondgebied, maar ik bedoel maar, het is volledig overgedragen aan de Duitsers om dat te onderhouden.

Maar komt u hier dikwijls eigenlijk?

JPP: Als ik een keer ga wandelen…, als ik een keer ga wandelen, dan kom ik langs hier, ofwel met de wagen, dan stop ik wel eens, en ga ik rustig rond.  En dat brengt rust hé. Het is precies hetzelfde, ik ga nooit veel ter kerke, maar als ik binnenga in een kerk, dat brengt rust.  En dat mag buiten zoveel lawaai zijn , binnen is dat rustig, en hier heb je het hetzelfde.  En euh…Vroeger zagen we ganse bussen die naar hier kwamen. Dat is nu al de vierde generatie. En nu zien we niemand meer.  En dat vind ik spijtig, dat ze het laten verloederen.  Kom, voor een land zoals Duitsland, hebben ze niet… In West-Vlaanderen hebben ze er vier.  Dat ze dat uitbesteden hé.  Ze hebben iemand die dat moet onderhouden.  Is die man nu gestopt?  Ik weet het niet.  Maar kijk, het ligt niet mooi er bij. En nochtans, met die heide, die ze daar geplant hebben en hier die bodembedekker, dat vind ik spijtig.   Het is waar hé.  Als ge kijkt naar die Britse kerkhoven, die zijn prachtig onderhouden, maar hier hebt ge het niet.

 

JPP: De dood? Dat doet u iets, maar daar bij stilstaan, en zeggen: wanneer zal het mijn beurt zijn en hoe, als je daar te veel bij stilstaat, dan is er niet meer te leven.  Het is toch waar.  Maar wat je wel zegt met de ouderdom: iedere dag die ik heb, heb ik.  En genieten van het leven.  Maar als ge te veel geniet, dan gaat ge vlugger weg ook (schatert).  Nee, ik sta daar niet bij stil.  Maar ik sta wel stil bij het feit dat voor weinigen, en dat was een mooie spreuk van Eisenhower, die zei, dat was in een Duits kerkhof in Lommel dat we bezochten, omdat er daar ook een Pools kerkhof is, want de Polen zijn hier gesneuveld hé, en die zei : Tienduizenden, want er lagen er daar veertigduizend. Tienduizenden die elkaar gedood hebben zonder elkaar te kennen, op bevel van enkelen die elkaar niet gedood hebben, maar die elkaar wel kenden. Dat vond ik een prachtige uitspraak. En het is waar hé. Hier ziet ge toch de zinloosheid van geweld en oorlog en weet ik veel hé.  Want uiteindelijk moeten ze toch weer overeen komen hé. 

Die uitspraak, dat doet mij ook zo een beetje denken van: Eigenlijk wil ie zeggen van:  de politiek was compleet zinloos.

JPP: Ja tuurlijk, ja tuurlijk, ja tuurlijk.  Want dan hebt ge op een bepaald ogenblik, wat is Clausewitz zei indertijd.

Wie?

JPP: Clausewitz, de man die het standaardboek over de oorlog geschreven heeft.

Oei!

JPP: Dat oorlog in feite de voortzetting is van de economie.  En dat ziet ge telkens.  Maar natuurlijk, de politiek is zinloos wanneer je mensen hebt die aan hoofd komen te staan van landen, en wanneer die mensen compleet aan het flippen zijn hé.  Ik moet je geen voorbeelden geven hé, want zo zijn er veel hé.  En zieke mensen.  Je gaat me toch niet zeggen nog kunnen ergens functioneren.  En de politiek kan zinloos zijn. Dat is ook voor een gemeente zo. Als ze altijd zitten, dan durven ze niet meer roeren. Dan worden ze stilgelegd.  En het is daarom dat je in de politiek niet te oud moet zijn, maar ook niet te jong.  Dat is een beetje mijn conclusie.

Voor u zot wordt, stapt u eruit.

JPP: Ja, voila.  Of misschien, er zijn er al die zeggen dat ik zot ben van erin gestapt te hebben.  Maar dat is juist,  expansiedrang voor wie?  Voor wat?

Voor wie?  Voor wat?  U zou ook beter zo zijn, en Roeselare inpalmen.

JPP: Ik heb dat een keer gezegd: ‘Roeselare ligt letterlijk aan ons voeten,’ ge ziet dat hé, maar dat nemen ze mij kwalijk. 

 

00:04 Gepost door Microman | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.