10-02-06

FOLKLORE IN POLLINKHOVE

Burgemeester, we zijn hier in Pollinkhove. 

LM: Ja, inderdaad.

U bent van hier.

LM: Ik ben van hier.

Hier bent u opgegroeid?

LM: Ik ben hier opgegroeid, inderdaad.  Ge kunt hier de stilte horen hé, vind je niet?

Ssst, ik zal eens luisteren.

LM: Ja, dat is magnifiek hé.

Ja, ik hoor ze, ik hoor ze, de stilte.

LM (lacht): Ja, dat is mooi.  Dat wordt binnenkort gerestaureerd, dus dat is een oude brouwerij en dat wordt gerestaureerd en de zaal erachter wordt ook helemaal gerenoveerd, dat is een totaalproject dat dit jaar toch wordt uitgevoerd.  De Concorde.

Ja, alles is hier zo precies gerestaureerd.  Dat is hier een pastorie en dat is het gemeentehuis.

LM: Dat was het vroegere gemeentehuis, ja.

Ja, het lijkt zo echt een beetje een prentjesboek hé.

LM: Het is mooi hé, ik vind dat mooi ja.  Mooi ja.

Alles is hier beschermd, u ook?

LM: Misschien binnenkort, dat weet ik niet, neenee.  Het eigene aan dit dorp is dat het tijdens de eerste wereldoorlog is blijven bestaan, het is dus niet gebombardeerd geweest, of zo goed als niet. Alles verderop naar de IJzer wel, en vandaar dat je ziet dat er hier nog veel huizen die dateren van voor de eerste wereldoorlog, en die dus op die manier blijven bestaan zijn.  Dat maakt het ook charmant, dat maakt het ook gezellig. En in die zin, Monumenten vindt dat waardevol, en probeert daar werk van te maken om dat te kunnen behouden. Lo ten andere ook, het dorp van Reninge centrum is ook beschermd, allez, ik vind dat wel de moeite om daar werk van te maken en dat ook…  De mensen beginnen dat ook te appreciëren. Dat werpt ook, naar de toeristen toe en de mensen die op bezoek komen, werpt dat toch wel zijn vruchten af hé, ja.  Het is duidelijk.  Maar het is hier inderdaad stil hé (klok begint te luiden). Grote kerken, dat hebben we, grote kerken.  De kerk van Noordschote is men aan het restaureren, deze kerk, het dossier is lopende, Reninge is gerestaureerd, een hele grote kerk, en de volgende fase, het dossier is nu opgesteld om Lo te restaureren.  Dus, voor een kleine gemeente als Lo-Reninge is dat een enorme opdracht toch wel hé.

Een rustig dorp kun je zeggen, maar je kunt ook zeggen: ‘Er valt hier geen zak te beleven.’

LM: Tochwel, tochwel.  Ja hoor, er zit een zekere dynamiek in dit dorp.

Wel een zak.

LM: Er is wat gebouwd, je kunt dat trouwens zien daar, er is wat gebouwd, nieuwbouw, daarachter, een nieuwe wijk, er is een school, een lagere school, hier wat verderop, er is een zeer goed draaiende feestcommissie, allez, jawel, het is…

Ah, er zijn ook mensen…

LM: Ja, er wonen hier ongeveer een zeshonderd mensen, denk ik.

Jong en levendig.

LM: Jawel, er zit dynamiek in.  Ja, er is hier ook een mis hé, om kwart voor elf, dezelfde pastoor als in Lo.  

Waar gaat u nu naartoe?

LM: Naar de Concorde. 

De Concorde?

LM: Dat is een zaal, dat is het lokaal ontmoetingscentrum.

En wat gebeurt er daar?

LM: Nu is daar algemene vergadering aan de gang van de Veurne Ambacht Schuttersvereniging.  Dus dat zijn al de schuttersverenigingen verenigd in een algemene vergadering, en elk jaar gaat de algemene vergadering door hier in Lo, enfin in Lo, en nu komen ze naar de Concorde in Pollinkhove. 

En waarom moet u daarbij zijn?

LM: Het stadsbestuur biedt hen elk jaar ook een drink aan.  Vandaar vraagt men dan de burgemeester omdat wij, enfin omdat te komen zeggen zeker?  Dat ze één mogen drinken.

Omdat ze niet alleen kunnen drinken?

LM: Omdat ze, enfin, ze mogen dus één drinken op de kosten van het stad.

 

De burgemeester gaat binnen in zaal Concorde, hangt zijn jas in de vestiaire en gaat naar voor waar alle bestuursleden, een collectie hoogbejaarden, aan een lange tafel in de richting van de zaal zitten te kijken.  Na hier en daar wat handjes te hebben geschud, neemt ook hij  plaats, centraal aan die tafel.  Iemand komt zeggen: de ouden burgemeester gaf altijd drie pinten, zegt die man in de zaal, en hij zegt: zeg maar dat die er een stuk of vijf geeft (burgemeester lacht).

LM: Ik weet niet hoe het verloopt, wat gebeurt er nu? 

Secretaris: Wel, er is een vergadering hier, zoals ieder jaar, dat we alles betalen, lidgeld, de kampioenschappen dat we inrichten, en die andere dingen, dat wordt al betaald nu, en we regelen nu ook al de schietingen, dat is heel de kalender...

LM: En dat is allemaal gebeurd al?

Secretaris: Neenee.

LM: Het moet nog gebeuren?

Secretaris: Dat is al op papier, maar het moet nu nog goedgekeurd zijn.

LM (tegen voorzitter naast hem) : Moet ik de micro geven?

Voorzitter: Hè?

LM: Moet ik de micro geven?

Voorzitter: Ja.

LM: Meuk ne kjè de micro èn voor Jan?

(Microfoon wordt aangereikt)

Hier is ie: de micro!

LM: (tegen de secretaris) Wiens ne micro is dat nu?  Ze hadden die van de gemeente gevraagd, maar ze hadden hem niet…. (maakt zijn zin niet af).

 

Een man loopt naar een oud gitaarversterkertje toe en zet het aan.  Vervolgens loopt hij naar de voorzitter en zegt: Stijf dichte tegen je mond houden. 

LM: Ik zou beginnen.

Voorzitter Jan: Beste vrienden allemaal.  Bedankt voor uw talrijke opkomst. 

Man: Dichte tegen je mond houden Jan, dichte tegen je mond houden.

Jan: We bedanken ook het gemeentebestuur, die verleden jaar ons goed gesteund heeft en we hopen dat de nieuwe burgemeester dat even goed doet (lacht)…

Wat bedoelt u? 

Jan: Steun.

U ziet dat vooral in drank?

Jan (lacht)  Ik ga het woord geven aan de burgemeester.

 

Een wel erg korte speech van de voorzitter.  Dan begint de burgemeester en je ziet en hoort meteen dat hij wel gewoon is om voor een publiek te spreken.

LM: Dank u wel mijnheer de voorzitter, mijnheer de secretaris, beste bestuursleden van Veurne Ambacht, beste leden van de algemene vergadering. Het is met veel plezier dat ik aanwezig ben op deze algemene vergadering.  En zoals de traditie wil, wordt u straks een drank aangeboden, of een drink aangeboden, door het stadsbestuur.

Jahhhhh!!!

LM: Dat is uiteraard met veel plezier dat dat gebeurt.

Eigenlijk moet u nu al niets meer zeggen.

LM: Neen, ik wil toch wel eens onderstrepen dat het bestuur van onze gemeente, van onze stad, ten volle staat achter de beide schuttersverenigingen die onze gemeente rijk is: de Sebastiaansgilde en de Willem Tell-gilde in Lo en in Reninge.  De laatste jaren is er serieus wat geïnvesteerd ook in infrastructuur: er is een nieuwe schietpers of een schietstand in Reninge, er is nu een nieuwe geplaatst in Lo, fin, men kan gebruik maken van de kantine, en binnenkort, fin, ik hoop dat het deze week hard vriest, dat je de tweede pers zult kunnen oprichten. (en zo gaat hij nog een tijdje door.  Heel vlot, bondig, boeiend en b... euh, ik ken geen bijvoeglijke naamwoorden met een b meer...  maar ook met een B, hij Besluit als volgt: )

 LM: Nog een prettige zondag, en hopelijk tot volgend jaar.

Jamaar, wacht, wacht, wacht: hoeveel drank geeft het stadsbestuur nu?

LM: Wij hebben, laat ons zeggen, we gaan beginnen met eentje.

De vorige burgemeester deed beter hé.

Praten allemaal door mekaar

De vorige burgemeester zou er vijf gegeven hebben.

LM: Fin, dat zou kunnen, maar ik denk het niet, ik denk het niet.

Allez, toch een applaus hé…

Applaudisserend publiek

LM: Is het aan de secretaris?

Secretaris: Ja.

LM: Alstublieft.

Secretaris: De overleden leden.

LM: Ah ja.

Secretaris: We hebben nu een beetje kunnen ons in het plezier zetten, maar ik heb toch een droevige taak te vervullen.  Het is te zeggen, zoals telken jaar een minuut stilte te vragen voor de overleden vrienden die ons verlaten hebben.  Ik zal ze afroepen: Buys Victor, Veurne, Desmyttere Jozef, Klerken, Gantois Hubert, Ieper Sebastian, Parrain Freddy, Vlamertinge,  Debergh Jozef, Lo, Carrein, Vlamertinge, Mevrouw Leo Baes, Stavel, en Denoo Florent, Boezinge.  Misschien zijn er nog, die we niet kennen.  Ik vraag een minuut stilte nu.

  

De minuut stilte duurt welgeteld 17 seconden.  Dan gaat de secretaris dapper verder: Ik dank u.  Iemand uit het publiek komt zeggen: 'Er is misschien een fout, het is Carrein, Vlamertinge. Freddy Parrain, die mens leeft nog wè, van Vlamertinge, jaja'.

 

Ze zeggen hier soms, de tijd staat hier stil, maar die minuut, dat was toch wel heel snel hé.

LM: Maar het is het idee dat telt hé.  Hé…

Secretaris: Ik ben bakker en die minuten zijn kort.

 

De secretaris neemt zijn dik boek, want hij gaat het verslag van vorig jaar aflezen…  Een lang verslag van wat er vorig jaar op de identieke vergadering gebeurde: niets.  Alleen zegt hij dat met heel, heel veel woorden.  Hij gaat zitten en neemt micro: Allo, nog een minuut stilte of meer…

Nog een minuut stilte.  Is er nog iemand dood?

Secretaris: Het is om te luisteren.  De algemene vergadering verleden jaar op 23 januari in de zaal Concorde Pollinkhove, met de toelating van burgemeester Frans Vanheule en tussenkomst van Pierre……

...

 

 Secretaris: Eén jaar voorbij zoals gewoontijds, enkele bestuurleden vroeg om negen uur op post, ook reeds enkele leden zijn vertegenwoordigd, de werkzaamheden kunnen aanvangen: lidkaarten, betalingen, kampioenschap…   Burgemeester Frans Vanheule is ook tegenwoordig, voorzitter Jan Destrooper opent de vergadering, traditionele welkomstwoorden en wensen alsook bedankingen voor de burgemeester, en de stad Lo, met …(hoest) secretaris krijgt het woord om met een minuut stilte de vrienden schutters die ons verlaten hebben te herdenken.....Dank aan mevrouw Simonne Delos, en Diane Vanassche, voor de bediening en ook voor de elektrieker die met de micro het verloop van de vergadering voor iedereen gemakkelijk te volgen maakte .  Dat is het verslag van de vergadering van vorig jaar.  Ik zal nu vragen of de schatbewaarder wil de toestand van de kas voorleggen.

 

Na een lange uiteenzetting met veel grote en kleine getallen, besluit de schatbewaarder: dat is tesamen 4165, min beginsaldo, een bonus van 290 €.

Amai!... Burgemeester, burgemeester, u moet al lang geen meer geven, ze hebben geld genoeg!

LM: Ja, inderdaad, maar ge moet wat geld over hebben, zodanig dat ge kunt werken hé.

Dienster: Ik zin bliede dat je het zegt dat ze geld genoeg hebben, ik ga ook mijn uren rekenen.

Ah ja, ’t is dadde.

Secretaris: Ik zal u nog de bijzonderste uitslagen geven van het voorbije seizoen.  Het kampioenschap van Veurne Ambacht kende een groot succes, er waren 126 schutters in Stavele…(de secretaris leest zijn informatie van op de achterzijde van een blad waar aan de andere kant een uitnodiging voor de jaarlijkse vergadering van de VLD-leden staat afgedrukt, met groot VLD-logo)

” secretaris: ‘De uitslag in Lo was dan ook de volgende: Staden C, euh, eerste, tweede, ja …’ 

Ja, mijnheer, wat is dat hier, is dat hier van de liberalen?

Gelach alom, maar de secretaris gaat onverstoorbaar verder.

Secretaris: De ploeg die won was Staden C en was Samyn Frans.

Secretaris: Aan de winnaars, proficiat!

Applaus…

Dat is hier van de concurrentie.

LM: Neen, maar dat papier wordt, dat is profijtig zijn, dat is verstandig.

Secretaris: Alles kunt dienen.

LM: Ja, dat is zeker.

Man in publiek:Als je zo profijtig bent, moet er wel zoveel geld in die kas zitten hé, kan niet anders hé.

 

Man van het bestuur komt voorstel doen om de prijs in alle kantines van de verschillende verenigingen die bij Veurne Ambacht zijn aangesloten dezelfde prijzen te laten aanrekenen.  Nu vraagt men in sommige kantines 1 €, in andere 1,10  € en er zijn er zelfs die 1,20 € zouden durven vragen.  En dus stelt hij de vergadering voor om een uniforme prijs aan te rekenen.

 

(vraag aan de burgemeester wat hij ervan denkt dat men de prijs wil opslaan)

LM: Ik weet niet of de vraag is om de prijs op te slaan, ik denk dat de vraag is om een uniforme prijs te hebben. 

Ja, opslaan hé.

 LM: Ik ga me daar in die discussie niet mengen, maar ik denk dat dat een redelijk voorstel is om te zeggen: ‘Overal even veel’.

Dus overal 1 €?  Ja, er zit toch al geld genoeg in kas hé.

LM: Ik weet niet hoe dat de discussie gevoerd wordt, secretaris.  Is het een moeilijke discussie.

Secretaris: Het is overal verschillend hé, ja natuurlijk hé, dat is niet overal dezelfde, maar door de band is het overal 1 € voor elke consumptie.

Ik vind dat ook, ik zou gaan voor 1 €.

Secretaris: Ja, maar het is te zien hoe …

LM: En hoe ga je de discussie nu voeren?

Secretaris: Ja? (steekt de hand in de hoogte).  Reacties hé, ik moet eerst reacties hebben om te weten…

LM: Ja. Misschien best een keer vragen of dat er reacties komen uit de zaal, of ga je daar niet aan beginnen? Jamaar, ge doet daarvan wat je wilt hé, secretaris.

Secretaris (neemt micro en zegt) : Allo?  De vraag is nu of iedereen zijn gedacht kan voortdoen, of dat iedereen wilt dezelfde prijs eisen voor gelijk welke consumatie. Het is te zeggen, ja, normaal is dat nu tegenwoordig overal één euro.  Zal het zo blijven of zullen ze 1,10 € vragen?  Het woord is aan de vergadering.

Nee, aan de burgemeester.  Wat denkt u burgemeester?

LM: Ik ga me in deze discussie niet mengen.  Dat is ook, ik maak geen deel uit van de algemene vergadering.

Maar ja, ze hebben zoveel in kas…

Secretaris: Jamaar neen, dat speelt geen rol.

Hoezo? Altijd maar meer geld.  Ik zag het, u bent duidelijk een VLD’er hé

Gelach.

De mijnheer die het voorstel ingediend heeft,  legt nog eens zijn voorstel uit.

Hij stelt voor om de vergadering te laten stemmen.  Om het bij wijze van handopsteking te laten gebeuren. ‘Vraag het aan de vergadering dat ze bij handopsteking hun akkoord verklaren.’ 

Secretaris: Hewel, we kunnen nu voor het ogenblik moeilijk een akkoord nemen, maar we zouden toch vragen dat de mogelijkheid dat degene die gedacht hebben bijvoorbeeld van te zeggen: ‘We zullen 1,10 € nemen, dat die rechtstaan en dat die willen bevestigen dat ze daarmee akkoord zijn.’  Zodus, wie wilt 1,10 €, staat recht.

De burgemeester blijft zitten… Hij heeft liever zijn drank goedkoop hé

Secretaris: Ik zie niemand rechtstaan. Zodus, ik zal zeggen, we zullen het laten zoals het is.

Burgemeester: Dat is politiek hé.

LM: Ik vind dat ook.  Dat is democratie, je hebt dat gezien hé, ik vind dat ook.

Secretaris : Zodus, alles blijft zoals het is, vermits er niet genoeg voorstanders zijn om de prijs te verhogen. We zullen voortgaan met de vergadering, het is te zeggen, het aflezen van de kalender van 2006.

09:03 Gepost door Microman | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.