08-02-06

 LODE MORLION: TELG UIT EEN GEZIN VAN 10

We gingen met burgemeester Lode Morlion een beetje alle hoeken van zijn gemeente bezoeken. Zo kwamen we in Reninge, in Lo, in Pollinkhove en in Noordschote natuurlijk.

 

En hier zitten we in Noordschote.

LM: Het is inderdaad NIET druk hé, ruimte, ruimte, ruimte.  Overal waar men kan kijken, ziet men…

Kerken.

LM : Dat hebben we zeker, dat hebben we zeker. Ieder dorp heeft zijn kerk.  En u ziet dat we bezig zijn met die kerk aan het restaureren.  Dat zal in orde zijn. Ondertussen is de toren al afgewerkt, de haan staat er al op.  De rest wordt nog afgewerkt, men is binnen bezig met een aantal inrichtingswerken en zo.    Een zeer zware investering ook voor de gemeente, maar allez het loont de moeite, en het zal mooi zijn.  En het geeft toch aan dat we de eigenheid van de dorpen die er zijn willen behouden en bewaren hé. Iets verder vindt ge de Broeken.  Dat is schitterend vind ik, dat is het natuurlijk overstroomgebied van de Ijzer, bij grote regenval staat dat soms compleet blank, het water staat bij wijze van spreken tot aan de kerk.  Maar daar vindt men inderdaad nog meer rust.  Nog meer rust, dat is buitengewoon eigenlijk.  Ik moet zeggen, wanneer dat onder water staat, met de ondergaande zon daarop, dat is…, enfin, ik moet ook toegeven dat dat voor de landbouwers niet altijd even prettig is, maar in de winter kan dat misschien minder kwaad, maar dat is magnifiek en dat is niet te evenaren.

 11 december 2005

Burgemeester komt aangewandeld (je ziet op de achtergrond de kerk van Noordschote), hij passeert en loopt naar het pad van de Broeken.  

 

LM: Dat is de Ieperlee die Ieper verbindt met de Ijzer, en die komt dus in de Ijzer ter hoogte van de Knokke-Brug, Fort Knokke, er is ooit een vestiging gebouwd door, enfin, er is ooit een vestiging gebouwd, er is daar niets meer van overgebleven, die gebouwd is door Vauban.

Door wie?

LM: Vauban.

Vauban?

LM: De… Ieper…  De vesting rond Ieper is ook gebouwd door Vauban. Maar daar vindt ge dus niets meer van. Nochtans is die site, rond de Knokke-Brug, ook beschermd door Monumenten en Landschappen.   En daar komt dus de Ieperlee in de IJzer, euh, maar er is dus ruimte, ruimte, ruimte.

Teveel eigenlijk,…
LM: Ik weet het niet.

Mocht u dat nu eens allemaal volbouwen?  Dan hebt u zoveel inwoners bij en bent u misschien…

LM: Nee, dat hebben we niet nodig, neenee.  Ik vind het prachtig zo.  Ik vind het mooi.

Ja?  Kunt u daar echt van genieten? Oprecht?

LM: Absoluut.

Ja maar, oprecht?

LM: Absoluut, ik kan daar echt van genieten, ja.

En doet u dat ook?  Komt u bijvoorbeeld vaak wandelen hier in…

LM: Goh, hier.  Langs de IJzer euh… Ik moet zeggen: ‘Lo Reninge’ is eigenlijk gedragen door water.  Of waterlopen.  Men heeft de Ijzer die dus dwars door Lo-Reninge loopt, men heeft dan de Lo-Vaart die dan ter hoogte van de Fin-Tele vertrekt richting Veurne-Nieuwpoort.  Dat is de ene arm, dan de Ijzer de tweede arm en dan de derde arm is dus van Knokke-Brug tot Ieper.  Dat is dus, de drie armen die eigenlijk gans de gemeente dragen. En ik vind dat schitterend.  Ja.   Allez, dat is euh… Nu dat is hier toch wel een euh…De Broeken, zoals men dat noemt, zijn toch wel een prachtig gebied.

Ik vind ‘De Hemden’ beter.

LM: U vindt wat beter?

De Hemden.

LM: Jajaja (lacht).

Ja maar nee, de Broeken, wat is dat eigenlijk, de Broeken?

LM: Dat is… de oorsprong,… Ik zou het niet weten, maar Broeken zijn dus overstroombare gebieden. En werkelijk als u, enfin, ge moet eens terugkomen als… Bij zware regenval staat dat hier compleet blank.  U ziet, water…

En dan verdrinken die schapen?

LM: Die schapen worden dan op het droge gebracht, uiteraard.  Maar ja, allez…   Vandaar dat wij, allez, dat is historisch en natuurlijk gegroeid, huizen hebben we weinig last van,  mensen waren vroeger zeker niet dom.  Ze bouwden zeker niet waar het laag gelegen was.  Wat nu in veel plaatsen dikwijls toch gebeurt.

Ah, mensen worden dommer?

LM: Men zoekt dus gronden die misschien minderwaardig zijn, waar dat men huizen op zet, of huizen in plant, en dan de gevolgen moet dragen wanneer er grote regenval is.  Gelukkig hebben wij dat op onze gemeente niet. Omzeggens geen last…   

U wil zeggen: bij ons zijn ze slim.

LM: Jajaja, gezond boerenverstand is dikwijls van groot belang, absoluut  (jeep passeert).

Je zou hier kunnen zeggen: heel mooi, maar je zou ook kunnen zeggen: niets, niets…

LM: Ja, dat kan ook mooi zijn.  Dat kan ook mooi zijn.  En ten andere, de wandelaars die hier komen, zullen dat zeker bevestigen.  Ik vind… Genieten van de stilte, en de rust en de weidse omgeving, vandaar dat de Westhoek in zijn totaliteit tochwel bij veel mensen in de smaak valt.  Iemand die uit het binnenland komt, de drukkere centra,  die verlangen daar naar hé, die zoeken dat op.  Onze gemeente  profiteert daar in die zin van, het fietstoerisme is hier geweldig in opgang.

Jaja, ik zie dat dat, al die fietsers, al die fietsers.

LM : Tuurlijk,  bij momenten uiteraard, zeker naar de zomer toe.   En daarvan profiteren we van de kust, mensen die aan de kust zijn, komen dan wel afgezakt naar onze gemeente, ja.    Zeker.

Ja, en masse hé.

LM: Hoe zegt u?

En masse, massaal.

LM: Massaal? Massaal is een groot woord,  maar allez, in grote getale, ja.  

Quad komt aangereden en passeert

Ja, de rust burgemeester, de wandelaars, de fietsers…

LM: Ja, ge moet dat natuurlijk erbij nemen.   De mensen moeten ook hun plezier hebben. Als dat op een rustige manier gebeurt.

Hoezo?  Wat?  Ik begrijp u niet. 

LM: (Lacht) Ja…

U bent eigenlijk zelf van de boerenbuiten hé.

LM: Ik ben een boerenzoon, ja.  Ja, ja.  Het zou moeilijk zijn denk ik om, fin, ik woon wel in het centrum, maar het is dus ook een dorp met stadsallures, of een stad met dorpsallures, euh, maar het zou moeilijk zijn, denk ik om in een druk centrum te wonen.   Het is goed voor een korte periode, maar niet voor euh… Nee.  Ik zou daar moeite mee hebben.

Maar waarom bent u dan bijvoorbeeld niet gaan boeren zelf?

LM: Dat is een pertinente vraag, maar dat was niet mijn grote droom.

Liever toch de handen niet vuilmaken.

LM: Goh, ik kan ze vuilmaken, maar boeren is toch wel een harde stiel.  Bovendien, fin dat zijn bepaalde keuzes die men maakt in het leven hé.   Blijkbaar was dat voor mij niet weggelegd, nee.    Ik vind het een mooie stiel, ik vind het een prachtige stiel, kunnen werken met de natuur, maar het is een harde stiel, het is moeilijk.

Maar thuis, moest u helpen op het land?

LM:  Wij moesten, ja, wij gingen ook naar school hé, maar toen dat we thuiskwamen, werd er toch gevraagd om een handje toe te steken.

En dus u bent gewoon van op het land te werken.

LM:  Het is intussen al heel lang geleden.  Ik tuinier wel ja.    Tijd is er dikwijls niet, maar ik probeer toch wel wat tijd te maken voor het kweken van groenten enzovoort, ja.  Dat is aangenaam.

En thuis was het een boerderij met…

LM: Varkens en koeien.  Uiteraard.

Kippen, schapen…

LM: Neen, schapen hadden we niet.  Vooral koeien en varkens.  Trouwens nog altijd zo.   Mijn broer is op de boerderij gebleven en heeft dat ondertussen uitgebouwd tot een euh… Fin, alle boerderijen die hier zijn, zijn intussen reuzebedrijven geworden.  Met veel koeien en veel varkens.   

Ah, er is een broer gebleven.  Ja, u komt van een immens grote familie hé.

LM: Wel, immens groot. Van een grote familie, ja.

Ja, toch immens groot.  Hoeveel kinderen waren er?

LM: Wij waren met tien thuis.

Immens grote familie.

LM: Ja, dat is groot ja.

En er is slechts één verder gaan boeren.

LM:  Er is één broer die thuis gebleven is.  Ik heb wel een zus die gehuwd is met een landbouwer.   En die dus ook in de landbouwsector zit, ja.  Maar anders neen.

En de anderen allemaal gaan studeren?

LM: Studeren ja.

Goh, het was een voorname boer eigenlijk?

LM:  Goh, als je dat voornaam noemt, ja.  Maar we hebben het geluk gehad van te mogen studeren of te kunnen studeren, en we hebben dat dus allemaal gedaan ook ja,....

Ja, want vroeger vooral deed men daar wel eens smalend over hé, het is van boeren.

LM: Maar hier, het is dus een landbouwgemeente, Lo-Reninge, ten andere, gans de Westhoek wordt bepaald door de landbouw.  In die zin, ik denk niet dat men daar nu nog zo over spreekt.  Het is een mooie stiel, het is een goeie stiel, het is zwaar voor het ogenblik, maar allez…   Men mag niet vergeten, landbouwers zijn vandaag bedrijfsleiders hé. Het zijn serieuze bedrijven geworden, en de mensen moeten hun bedrijf ook echt runnen als een bedrijf. Neenee, ik ben daar fier op.  Ja (

En de rest van de familie heeft, u zegt het, gestudeerd.   Zitten er zo nog mensen tussen op voorname posten en op serieuze functies en zo?

LM: De vraag is wat is een serieuze functie hé.

Ja, burgemeester is in ieder geval wel …

LM: Er is voorlopig maar één burgemeester, ik heb een zus die getrouwd is met een landbouwer in het Ieperse, die dus ook in de gemeenteraad zit, en gedreven ook hé.

Een communiste?

LM:  Nee, van dezelfde soort, van de goeie soort.  Politiek zijn ze allemaal redelijk, niet actief, maar ze kunnen er serieus over discussiëren.  De één al meer dan de andere, maar allez, er wordt wel wat over gepraat en van gedachten gewisseld.  Ja, maar ze zijn allemaal content, denk ik.  

En komen jullie nog vaak te samen?

LM:  Dat gebeurt regelmatig.  Mijn ouders leven ten andere ook nog.   Zeker met nieuwjaar waren we allemaal samen.  Het is moeilijk, soms moeilijk iedereen op hetzelfde moment.  Want met zoveel, iedereen heeft zijn eigen bezigheden. We proberen dat toch wa, nu en dan eens samen te komen, allemaal.

 

08:54 Gepost door Microman | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Commentaren

familie van Burgemeester Lode Morlion Burgemeester Lode Morlion heeft ook nog een broer Koen Morlion die reeds drie jaar arro-voorzitter is bij CD&V van het arrondissement Oostende-Veurne-Diksmuide-Ieper. Nu is hij Regio-Voorzitter geworden van de Regio Veurne-Diksmuide-Ieper. Ondertussen was hij ook nog actief in de plaatselijke CD&V-groep.Heel merkwaardig dat Lode niet aan zijn broer Koen gedacht heeft bij de vraag of er nog politiekers zitten tussen zijn broers en zussen !

Gepost door: Valcke Annie | 08-02-06

De commentaren zijn gesloten.